Värdegrund & Vision

Vår idé

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.

Vår vision

Genom ord och handling visa att vi tror på ungas förmåga och potential.
Vi skapar en trygg och stimulerande mötesplats som ger unga en meningsfull vardag och en tro på sin framtid!     

Triangeln

Triangeln står för kroppen, själen och anden. Det betyder med andra ord:

  • Att vi uppmuntrar människor att ta vara på sin kropp.
  • Att hitta sin identitet genom att stärka självkänslan som individ.
  • Att man inspireras av vår kristna profil. Att i handling visa på förlåtelse och kärlek är grunden för vår förening Det skall finnas utrymme att diskutera och fördjupa sig i existentiella frågor som tro, moral och etik.

Vår värdegrund

Vi bygger vår värdegrund på uppmuntran, förtroende, ansvar och öppenhet.

Uppmuntran
Att ge uppmuntran förändrar och lyfter individer och stärker hela sammanhang.

Förtroende
När andra ser problem vill vi ge förtroende. Vi drivs av att mobilisera krafter och locka fram det bästa i ungdomar.

Ansvar
Ansvar bygger självkänslan och lyfter fram människans inneboende kraft.

Öppenhet
Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt, vi vill ständigt förbättra våra metoder och lära oss nya saker.

Hitta till KFUM-Gym


Kontakta oss

Adress:   KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
  Telefon:
Epost:
Hemsida:
  036-10 05 35
info@kfum.org
www.kfum.org
Organisationsnr:   826000-1816        
Bankgiro:   545-5852        
IBAN:   SE6780000008150544398444        
BIC/Swift:   SWEDSESS        
 Swish:   123 494 55 23        
Vi tar gärna emot tips, idéer och kritik om hur vi kan förbättra oss, både vad gäller verksamhet och lokaler!
Vi har även fina lokaler för Idrott, konferenser, utställningar, konserter mm. Kontakta vår bokning för info.
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.